Malá Matematika

Školenia organizuje Slovenská matematická spoločnosť s finančnou podporou nadácie ESET.

Vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy môže zásadne ovplyvniť spôsob, akým bude žiak vnímať matematiku vo svojom ďalšom školskom vzdelávaní. Sme presvedčení, že aj malá zmena vo vyučovaní, môže spôsobiť väčšiu ochotu žiakov k práci v matematike, zlepšenie ich postojov. Matematika môže baviť všetky deti, aj každého učiteľa. Na to, aby bol žiak v matematike úspešný, nemusí drilovať sčítanie a násobilku. Stačí ak celú vyučovaciu hodinu ochotne, s nasadením a s dôverou vo vlastné sily pracuje. Žiak, ktorý si verí, že úlohu vyrieši má omnoho väčšiu šancu na úspech než ten, ktorý o sebe dopredu pochybuje. V neposlednej rade sa uľahčí práca učiteľovi, ktorého úloha sa zmení z donucovania  a trénovania matematických úkonov, na úlohu podporovateľa a obdivovateľa svojich žiakov.

 

Dvojdňové školenie,7.3.-9.3. 2019, penzión Rodus, Rajecká Lesná

Na víkendovom stretnutí by sme chceli predstaviť aktivity, úlohy pre žiakov prvého stupňa, hry aj teoretické východiská, vychádzajúce z metódy profesora Hejného, ktorú s úspechom začínajú používať v susednom Česku. Veľké množstvo informácií k Hejného metóde je sústredených na stránke

https://www.h-mat.cz/

Školenie budú viesť lektori metódy vyučovania podľa profesora Hejného a autor štátnych slovenských učebníc pre druhý stupeň. Ďalšími účastníkmi stretnutia budú vysokoškoláci, vedúci korešpondenčného seminára Sezam. Tí majú viacročné skúsenosti s prácou s deťmi s kladným postojom k matematike (nie nutne s talentami), ktorá vychádza z  didaktických a výchovných zásad profesora Hejného aplikovaných na záujmovú matematiku.

 

Rámcový program víkendového školenia

Príchod v štvrtok od 17tej hodiny, večera o 18tej, začiatok programu o 19tej hodine.

V priebehu piatku a soboty  školenie vyučovania matematiky podľa metódy profesora Hejného. Ukončenie stretnutia bude v nedeľu o 15.00.

Spolu 20 hodín školenia prestriedaných s voľnočasovými a relaxačnými aktivitami.

Zoznámime sa s teoretickými východiskami vyučovania matematiky, predstavíme niekoľko osvedčených motivačných aktivít pre prácu s deťmi, konkrétne prostredia v ktorých sa vyučuje Hejného metódou, otvoríme diskusie o úspechoch aj problémoch pri vyučovaní matematiky. Spomenieme aj výchovné problémy a psychológiu detí, ktorú pri ich riešení treba poznať.

Naplánovaná je aj vychádzka v prírode, volejbal, pre zdatnejších turistika, následne relax pri káve či pive, s nádhernými výhľadmi do údolia, sauna a večerné oddychové aktivity, hry, hudba, film. Privítame aj návrhy a námety k programu, ktoré môžete napísať v časti diskusia.